FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Špeciálny pedagóg

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ščasného 22, Nitra
Termín nástupu
20.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
121

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, čo znamená/výber z možností/:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosťa splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ďalšie požiadavky
TERMÍN NÁSTUPU JE ORIENTAČNÝ- môže byť aj okamžitý, miesto je voľné, resp.dohodou s uchádzačom

Žiadosť so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielať na adresu zs.nitra-drazovce@post.sk, prípadne poštou na adresu školy.

Ďalšie doklady požadované neskôr, od vybratého uchádzača:
-overené doklady o vzdelaní
-výpis z registra trestov
-lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

e) iné požiadavky, informácie v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
V školskom roku 2017/2018 je ZŠ, Ščasného 22, Nitra zapojená do národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Na základe zmluvy škola vytvorí pracovné miesto špeciálneho pedagóga na dobu určitú na dobu 2 rokov s perspektívou pokračovania uvedeného prac.miesta aj po tomto období


RSS Feed Widget