FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium, Košice-Sídlisko KVP

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Termín nástupu
8.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2018
Rozsah úväzku
25%
Počet študentov školy
105

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- minimálne stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore
• analyzovanie a riešenie problémov
• technická gramotnosť
• pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• potvrdenie o duševnej a zdravotnej spôsobilosti
• overené doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Ďalšie požiadavky:
Životopisy, prosím, zasielajte na: bednarikova.eva@gmail.com.

Adresa školy:
Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
040 23 Košice

Pracovno – právny vzťah:
Dohoda o pracovnej činnosti

Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy


RSS Feed Widget