FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - biológia, informatika

Základná škola M.T., Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Aprobácia
Biológia
Informatika
Termín nástupu
1.3.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, príp. praxi, výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z.z., písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov
Iné požiadavky: podmienkou je ovládanie maďarského jazyka,
termín podania žiadosti: do 31. januára 2018,
deň nástupu: 1. marca 2018 na dobu určitú, t.j. zastupovanie počas materskej dovolenky


RSS Feed Widget