FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika

Základná škola s materskou školou, Bajerov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bajerov 96, Bajerov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
8.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
139

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe.
3. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace a tiež potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.Žiadosti je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy,
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Bajerov,
082 41 Bajerov 96,
- e-mailom na adresu : zsbajerov@centrum.sk .
RSS Feed Widget