FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Báhoň

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 3, Báhoň
Termín nástupu
8.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.12.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
240

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Znalosť práce s PC
Základné PC znalosti
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
Ďalšie požiadavky
Záujemca k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru doloží Výpis z registra trestov a overenú kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní.


RSS Feed Widget