FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s VJM, Gemer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemer 61, Gemer
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
97

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Asc agenda, Office balík
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady školského špeciálneho pedagóga ustanovuje časť II prvý oddiel prílohy č. 2 vyhlášky. Na výkon odbornej činnosti školského špeciálneho pedagóga je splnením kvalifikačných predpokladov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania projektu: "Škola otvorená všetkým"( približne do konca roka 2019).
Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na adresu: zsgemer@gmail.com spolu s ďalšími prílohami:
1. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe
2. sken vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladov na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.
kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov!!!
4. ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
5. zdravotná spôsobilosť
6. bezúhonnosť


RSS Feed Widget