FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Vedúci školskej jedálne

Základná škola s MŠ M.R.Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budimír 11, Budimír
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.12.2017
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
444

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ PC, softvér pre školské jedálne
Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie v oblasti stravovania (stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, stredná zdravotná škola – odbor diétna sestra, stredná ekonomická škola alebo vysoká škola s doplnením vzdelania o kurz v odbore kuchár)
Ďalšie požiadavky
Požiadavky:
1. bezúhonnosť
2. odborná spôsobilosť – prax v danej profesii aspoň 5 rokov
3. zdravotná spôsobilosť
4. znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ
5. znalosť hygienických predpisov
6. samostatnosť a komunikatívnosť
7. znalosť práce s počítačom
8. schopnosť riadiť kolektív

Požadované doklady:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
Doklad o o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručia uchádzači do 29.12.2017 do 12.00 hod.
v zalepenej obálke s označením Výberové konanie na adresu Základná škola
s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11, 044 43 Budimír.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, riaditeľka školy písomne.


RSS Feed Widget