FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná 22, Šaľa
Termín nástupu
8.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
558

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy.

V súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kvalifikačnými predpokladmi sú:

požadovaný stupeň vzdelania – ÚSO v študijnom odbore
učiteľstvo pre materské školy,
učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania,
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
5 rokov pedagogickej praxe (v odbore predprimárne vzdelávanie),
vykonaná I. atestácia,
znalosť príslušnej legislatívy,
organizačné a riadiace schopnosti,
osobnostné a morálne predpoklady,
občianska bezúhonnosť.
www.zsmurgasasala.sk

Ďalšie požiadavky

nový email školy !!!
zsmurgasa@zsmurgasasala.sk


RSS Feed Widget