FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - anglický jazyk

Súkromná základná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Košice-Sídlisko KVP

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
8.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.1.2018
Rozsah úväzku
95%
Počet študentov školy
105

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a) zákona č.390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Voľné pracovné miesto od 1. decembra 2017 na pozíciu
- učiteľ anglického jazyka v 2. - 5. ročníku

Názov a adresa zamestnávateľa

Súkromná spojená škola
Starozagorská 8, 040 23 Košice

Organizačné zložky:
a) Súkromná základná škola
b) Súkromné gymnázium

0903 743 137
bednarikova.eva@gmail.com
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov
učiteľ anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch
• znalosť anglického jazyka na úrovni C1
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

Skúsenosti a prax s medzinárodným programom PYP vítané.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• potvrdenie o duševnej a zdravotnej spôsobilosti
• overené doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Miesto podania prihlášky

Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
040 23 Košice

Termín podania prihlášky
do 30.11.2017
Pracovno – právny vzťah
Pracovná zmluva s kratším pracovným časom


Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy


RSS Feed Widget