Predmet

Školský digitálny koordinátor

Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
680
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Počítačové a digitálne zručnosti na vysokej úrovni. Technická gramotnosť.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky. Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,

Iné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- technická gramotnosť.

Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.

Pracovná náplň: - podľa § 21, ods. 4 zákona 138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601 Dolný Kubín
https://zsjmdk.edupage.org/
0435862346,0435862646,+421435862346
Kontaktná osoba
Rastislav Eliaš
0918919606