Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda, Dunajská Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smetanov háj č. 286/9, Dunajská Streda
Aprobácia
Geografia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
444
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- ovládanie štátneho jazyka,
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie internetu a MS Office,
- komunikatívnosť, zodpovednosť, záujem pracovať na sebe, vzdelávať sa, podieľať sa na rozvoji školy.

Požadované dokumenty:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda
Smetanov háj č. 286/9
92901 Dunajská Streda
https://zsshajds.edupage.org/
0315524538
Kontaktná osoba
Lucia Benkovská
0315524538