Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
262
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z a Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie základných balíkov Microsoft Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o ped. a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch ped. a odb. zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,

Iné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- technická gramotnosť.

Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.

Pracovná náplň: - podľa § 21, ods. 3 zákona 138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pod lesíkom 19
08222 Šarišské Michaľany
https://zssarmich.edupage.org/
0514582204
Kontaktná osoba
Mgr. Lenka Malíková - riaditeľka školy
0908335200