Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Škola umeleckého priemyslu, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Aprobácia
Audiovizuálna tvorba, Dejiny a teória reklamy, Digitálne média
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie grafických a maliarskych výtvarných techník ovládanie programov vektorovej a bitmapovej grafiky (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• pokročilé znalosti software zameraných na 2D grafiku (ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, COREL DRAW),
• znalosti súvisiace s tvorbou animácie, videotvorbou a editáciou zvuku vítané (ADOBE PREMIERE, REAPER, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AFTER EFFECT),
• fotografické znalosti,
• portfólio vlastnej tvorby,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24
08901 Svidník
https://supsvidnik.edupage.org/
0547881810,054/7881810
Kontaktná osoba
Olejár Pavel Mgr.
0915964250