Predmet

Vedúci technického oddelenia

Spojená škola internátna, Prakovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Breziny 256, Prakovce
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, elektronická komunikácia, orientácia na internete
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa. Ekonomické, alebo technické vzdelanie výhodou.
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť v oblasti rozpočtového hospodárenia štátnej rozpočtovej organizácie, účtovníctva, verejného obstarávania, pracovno-právnych vzťahov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola internátna
Breziny 256
05562 Prakovce
https://ssiprakovce.edupage.org/
0534874115
Kontaktná osoba
PaedDr. Drahoslava Vaščáková
0911025115