Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Brezolupy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Brezolupy 30, Brezolupy
Termín nástupu
6.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná doba : 12:00 -18:00, potrebné pedagogické vzdelanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30
95701 Brezolupy
www.zsbrezolupy.edu.sk
0387627070
Kontaktná osoba
PaedDr Zdena Pšenková.
0905703854