Hospodár/ka

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Mostová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mostová 210, Mostová
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
157
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilá, Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Excel - pokročilá, Microsoft PowerPoint – pokročilá
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kolegyňu na vybavovanie korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov. Evidencia, zakladanie, vyhľadávanie, archivácia dokumentov. Plnenie operatívnych úloh (inventarizácia). Obsluha kancelárskych zariadení (kopírovacích zariadení). Príprava podkladov pre nadriadených.

Iné požiadavky:
Profesionalita, flexibilita, zodpovednosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, organizačné a komunikačné schopnosti, práca s PC, zodpovedný prístup k práci, znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej, v oblasti financií vo verejnej správe a orientácia v školskej problematike vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Mostová 210
92507 Mostová
zsmostova.edupage.org
0317848184
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Papp
0917632469