Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sekretárka riaditeľa

Gymnázium, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
15.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
557
Platové podmienky
Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme v znení aktuálnych predpisov, nástupný plat: 750,50 €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
 práca s PC (Office MS Word a Excel, Internet - Outlook) – úroveň expert - podmienkou,
 samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 schopnosť aktívne riešiť problémy,
 organizačné a komunikačné schopnosti,
 prax v správe registratúry výhodou,
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 11.10.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a iné požiadavky na dané pracovné miesto.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto
www.srobarka.sk
0556221951,0556225593,0556225876
Kontaktná osoba
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
0552021333