Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Cirkevná spojená škola, Moldava nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 13, Moldava nad Bodvou
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
163
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy PC
Vzdelanie
• Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Prihláška do výberového konania
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Štruktúrovaný životopis
Potvrdenie o prijatí sviatosti krstu, alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list - cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
Odporúčanie kňaza
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
Písomný súhlas s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná spojená škola
Školská 13
04501 Moldava nad Bodvou
-
Kontaktná osoba
Mgr. Nagy István
0948246331