Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná Základná umelecká škola VOLCANO, Handlová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipová 8, Handlová
Termín nástupu
31.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
204
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- absolvent konzervatória so zameraním na Hudobný nástroj
- študent hudobného konzervatória
- absolvent VŠMU so zameraním na Hudobný nástroj
- učiteľ s pedagogickým minimom bez odborného vzdelania ak ste praktický muzikant
Ďalšie požiadavky
Hľadáme perspektívnych, dynamických hudobných pedagógov, ktorí majú radi prácu s deťmi.

Hľadáme:
- Učiteľ HRA NA BICIE
- Učiteľ HRA NA GITARU
- učiteľ na iný hudobný nástroj

Forma spolupráce: Dohoda, TPP, živnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná Základná umelecká škola VOLCANO
Lipová 8
97251 Handlová
www.szusvolcano.sk
0918220492,0907708714
Kontaktná osoba
Petra Kováčiková
0907 708 714