Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prachatická 2421/45, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
Profesijný životopis.
Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Prefotený a overený doklad o dosiahnutom vzdelaní v odbore predškolská pedagogika alebo učiteľstvo pre materské školy.
Bezúhonnosť

Iné požiadavky:
Deň nástupu 01.09.2022.
Pracovná zmluva na dobu počas rodičovskej dovolenky.
Žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo mailom do 20.05.2022.
Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Prachatická 2421/45
96001 Zvolen
0455360087
Kontaktná osoba
Milica Luptáková
0907849026