Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krosnianska 2, Košice-Dargovských hrdinov
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
10.3.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
570
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovná ponuka je na zastupovanie počas PN.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Krosnianska 2
04022 Košice-Dargovských hrdinov
www.zskrosnianke.edu.sk
0556712526
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Špilárová
0915 879 544