Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Aprobácia
Anglická konverzácia, Anglická literatúra, Anglický jazyk
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
539
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie anglického jazyka na Jazykovej škole na elokovanom pracovisku v Považskej Bystrici

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
01744 Považská Bystrica
www.oapb.edupage.sk
0424323842
Kontaktná osoba
Jana Valjašková
0911128816