Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gorkého 5761/31a, Rimavská Sobota
Termín nástupu
2.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
40

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia alebo diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka ( prínosom)
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
Platové podmienky: podľa zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda
Gorkého 5761/31a
Rimavská Sobota
+421 472 010 190
Kontaktná osoba
Tünde Vargová
+421910930730