Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 5 , Brezno
Aprobácia
Anglický jazyk, Psychológia
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
176

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na [email protected], tel.č.: +421948671607

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Školská 5
Brezno
www.ebgbr.sk
Kontaktná osoba
Jaroslava Krupová
+421 948 671 607