Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Skároš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 251, Skároš
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
42

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT komptenecie na bežnej používateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - vychovávateľstvo
Vysokoškolské vzdelanie – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie /vychovávateľstvo
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov

Požadované doklady doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na adresu: [email protected]
do 29. 6. 2021 .
Voľné prac. miesto vychovávateľa ŠKD možno v kombinácií s asistentom učiteľa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 251
04411 Skároš
www.zsskaros.host.sk
0556980081
Kontaktná osoba
Jana Kyščíková
0907948852