Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 13, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Informatika, Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Obchodná akadémia sv. T. Akvinského v Žiline hľadá učiteľa anglického jazyka, ideálne v kombinácii s aprobačnými predmetmi matematika, príp. informatika.

Nasledujúce dokumenty zašlite na adresu [email protected]
- profesijný štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- kópiu dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
01008 Žilina
www.oataza.edu.sk
0415656950
Kontaktná osoba
Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
0910842681