Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
358

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, PowerPoint, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
kategória: učiteľ/-ka 1. stupňa základnej školy
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka 

Ďalšie požiadavky:
Prax v odbore (nie je podmienkou)
Individuálny prístup k deťom
Schopnosť pracovať v tíme
Využívanie inovatívnych foriem a metód práce

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o prijatie do zamestnania
− profesijný životopis
− kópia - doklad o vzdelaní (stačí priniesť na osobný pohovor)
− podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Lipského s materskou školou
Trenčianske Stankovce 405
91311 Trenčianske Stankovce
www.zstrenstan.edupage.org
0326496326
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Trnavská
032/ 64 963 26, e-mail: [email protected]