FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maxima Gorkého 21, Trnava
Termín nástupu
9.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
425

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. – v znení neskorších predpisov a zmien
-VŠ II. stupňa Pedagogická fakulta v študijnom odbore: učiteľstvo pre školy pre
mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník .
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ).
V platovej triede 7 VŠ II.st. od 907,50 € do 1035,00 €.
Pracovná náplň určená NP – odborná činnosť.
NÁSTUP: od 9.9.2019 doba určitá do 31.8. 2021 (podľa projektu ) pohovor na voľné prac. miesto oznámi riaditeľka školy písomne, prípadne telefonicky.