Filtre

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zemplínska 2, Prešov
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2019
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
168

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, práca s digitálnymi technológiami
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch alebo študijných programoch v súlade s § 10 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka,
znalosť cudzieho jazyka vítaná

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Zemplínska 2
08001 Prešov
0517705514
Kontaktná osoba
Mgr. Valéria Kalatovičová
+421517705514

Reagovať na ponuku