FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Vychovávateľ

Základná škola, Petrovany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petrovany 274, Petrovany
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
154

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
ukončené vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických premetov, učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov alebo ich kombinácie,
kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
žiadosť o zaradenie do výberového konania s telefónnym číslom a e-mailovým kontaktom;
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania;
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti;
profesijný životopis;
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
ovládanie štátneho jazyka.

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.