FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 doklady o vzdelaní
 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka
 spoľahlivosť
 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 komunikatívnosť

Doručenie písomnosti – do 20. augusta 2019
Pohovory – do 30. augusta 2019 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
školský psychológ – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/
Pracovný pomer na dobu určitú – najdlhšie do 31. 8. 2021.