FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, internet
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 doklady o vzdelaní
 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania

Písomne spracovaná osobná prezentácia:
Pre školu budem prínosom v .........(inovácia resp. zdokonalenie školských aktivít, žiacky parlament, knižnica, kronika, záujmové útvary, súťaže, olympiády, prezentácie, ...).

Zvýhodňujúce kritériá:
 špeciálna pedagogika
 anglický jazyk
 rómsky jazyk (pre projekt ŠOV – nadväzujúci projekt)
 znalosť práce s PC – tvorba a spracovanie webových stránok

Doručenie žiadosti a požadovanej dokumentácie poštou alebo emailom - do 20.8.2019.

Pohovory – do 30. augusta 2019 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
pedagogický asistent – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/

Rozsah úväzku: 2 x 100 % (projekt ŠOV), 3 x 100 %, 1 x 0,76%

Počet pracovných miest: 1 x 0,76 %, 5 x 100%