FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Vychovávateľ

Špeciálna základná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 24, Žarnovica
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
56

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s aprobáciou vychovávateľstvo
- podľa 437/2009 Z.z.Vyhláška MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady časť XIII. a časť XIV.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť
-profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe
-súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladov na účel výberového konania podľa osobitného predpisu

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. ( zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov ( viď tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019 )