Filtre

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri základnej škole, Kolačkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kolačkov 31, Kolačkov
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredná odborná škola -učiteľstvo pre MŠ alebo 1.stupeň VŠ predškolská a elementárna pedagogika-odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č.437/2009Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, evidovaný na ÚPSVaR

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole
Kolačkov 31
06511 Kolačkov
0524363113
Kontaktná osoba
Mgr.Gabriela Vilčeková
0911354814

Reagovať na ponuku