FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veltlínska 2, Svätý Jur
Termín nástupu
26.8.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
15

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (učiteľstvo pre materské školy).

Iné požiadavky:
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
- Ukončené adaptačné vzdelávanie výhodou
- Ovládanie práce s PC ( MS Office ).
- Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Ďalšie požiadavky
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú, plný úväzok
Platové podmienky: stanovujú sa v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný nástupný plat 690,50 Eur brutto.

Požadované doklady:
- žiadosť o zaradenie do vyhláseného konkurzu
- profesijný životopis s uvedením mailového a telefonického kontaktu
Osobné údaje sú spracúvané pre potreby vyhláseného konkurzu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti zasielajte najneskôr do 29.07.2019 na adresu:
Mestský úrad , Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
[email protected]