Filtre

Vychovávateľ

Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 165, Hlohovec
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
101

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Platové zaradenie: podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Vilka Šuleka
Školská 165
92003 Hlohovec
www.zsvsuleka.edupage.org
0337347138
Kontaktná osoba
Alena Jurdová
0903 534 813

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget