Filtre



Ľutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malý Čepčín 35, Malý Čepčín
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
31

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon výchovno-
vzdelávacej činnosti učiteľa prvého stupňa základnej školy  podľa vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v znení vyhlášok
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z., č. 366/2010 Z.z.);
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti;
- vykonanie I. atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
v zmysle ust. § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení neskorších zákonov;
- občianska bezúhonnosť;
- zdravotná spôsobilosť;
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
Ďalšie požiadavky
Celé znenie výberového konania je zverejnené na webovom sídle obce Malý Čepčín
www.malycepcin.sk