FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s MŠ, Veľké Rovné

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Rovné 302, Veľké Rovné
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.7.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
224

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s časťou I. v prílohe č. 2, prvý diel Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.