Filtre

Vedúci školskej jedálne

Základná škola s MŠ, Lakšárska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lakšárska Nová Ves 397, Lakšárska Nová Ves
Termín nástupu
15.8.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
103

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, World, Excel
Vzdelanie
- úplné stredné vzdelanie s maturitou, najlepšie v potravinárskom alebo gastronomickom odvetví
Ďalšie požiadavky
- spoľahlivosť
- zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, organizačné a riadiace
schopnosti, znalosť príslušných právnych predpisov o zariadení
školského stravovania a ekonomiky v oblasti vedenia a financovania
školskej jedálne.
- platové zaradenie : 5 platová trieda v zmysle zák. č. 553/2003 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Lakšárska Nová Ves 397
90876 Lakšárska Nová Ves
zslaksarskanovaves.eupage.sk
0346598124
Kontaktná osoba
Mgr. Marek Michalica
0905706525

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget