Filtre

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
203

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel
Vzdelanie
ukončené VOV (konzervatórium s absolutóriom) - hra na gitaru
Ďalšie požiadavky
Uchádzač predloží
● žiadosť o prijatie do zamestnania
● štruktúrovaný profesijný životopis
● doklad o nadobudnutí požadovaného vzdelania
● výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti
● súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať doporučene na adresu školy:
Základná umelecká škola, Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa
Kontaktné údaje: Mgr. Anna Černáková, PhD. riadkiteľka školy, 0908287856

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Nábrežie Rimavy 457
98101 Hnúšťa
0911890065
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Černáková, PhD.
0908287856

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget