FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Torysa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Torysa 26, Torysa
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
73

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/437/20180215
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe.
3. Motivačný list.
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní.
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (Súhlas nájdete na našej stránke školy v časti DOKUMENTY)

Žiadosti do výberového konania prosíme zaslať písomne alebo doručiť osobne v zalepenej obálke s označením „ VK – projekt“ na adresu: ZŠ s MŠ Torysa, 082 76 Torysa 26.