Filtre

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Vyšná Šebastová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyšná Šebastová 156, Vyšná Šebastová
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
33

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Používanie internetu, Microsoft Word & Excel – úroveň pokročilá
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
- komunikačné a organizačné schopnosti, plánovanie práce,
- ovládanie štátneho jazyka, kultivovaný slovný prejav a schopnosť vyjadrovania sa,
- osobnostný rozvoj,
- samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovedný prístup,
- tímová práca, tvorivosť (kreativita), asertivita, cieľavedomosť, empatia, iniciatívnosť,
- PC gramotnosť (používanie internetu, Microsoft Word & Excel – úroveň pokročilá),
- praktické myslenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vyšná Šebastová 156
08006 Vyšná Šebastová
0517767127
Kontaktná osoba
Marián Beluško
0905227943

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget