Ľutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Ekonóm/ka

Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 13, Moldava nad Bodvou
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
161

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná
Vzdelanie
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru,
ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Word, Excel) - pokročilý
Ďalšie požiadavky
Iné kritéria a požiadavky:

prax na ekonomickom úseku v rozpočtovej organizácii rezortu školstva,
prax v oblasti účtovníctva alebo rozpočtovníctva,
odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní výhodou,
ovládanie programu WinIBEU výhodou,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
samostatnosť, precíznosť a dôslednosť

Požadované doklady:

žiadosť,
profesijný štruktúrovaný životopis,
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška mzdy:

zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálne 629,00 € (5 platová trieda 1. stupeň)