FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Lomnička

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomnička 29, Lomnička
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
511

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
1. spôsobilosť na právne úkony,
2. vek nad 18 rokov,
3. ovládanie štátneho jazyka,
4. bezúhonnosť,
5. zdravotná spôsobilosť,
6. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov (pre všetky pracovné pozície sú kvalifikačné predpoklady uvedené nižšie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- špeciálna pedagogika – pedagogický alebo nepedagogický smer - surdopédia,
- špeciálna pedagogika – poradenstvo - surdopédia,
- surdopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium - surdopédia