FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Údržbár

SUŠ scénic.vytvarníctva, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
18.3.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.3.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
343

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vyučený
Vodičský preukaz skupiny B.

Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z. + osobné ohodnotenie a prémie.

Životopisy prosím zasielajte e-mailom / poštou. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Ďalšie požiadavky
Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby v budove a areáli organizácie.
Vykonávanie drobných remeselný prác.
Vykonávanie administrácie mesačnej spotreby energií a fyzickej kontroly meracích zariadení vstupov energií.
Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli.
Odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a komunikácií v zimných mesiacoch; kosenie a starostlivosť o zeleň počas letných mesiacov.
Dbá, aby sa vodovodné a elektrické a plynové zariadenie budovy udržiavalo v dobrom technickom stave.
Sleduje výkon údržbárskych prác vykonávaných dodávateľským spôsobom.RSS Feed Widget