FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ščasného 22, Nitra
Termín nástupu
20.3.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.3.2019
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
121

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) ovládanie štátneho jazyka,
d) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť,/vybraný uchádzač doloží výpis z registra trestov/
e) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená

Úplné stredné odborné vzdelanie

• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

ALEBO
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Ďalšie požiadavky
Zvýhodňujúcimi kritériami pri výbere asistenta učiteľa, ktorý má pomáhať implementovať model inkluzívnej edukácie sú :

-predchádzajúce pracovné skúsenosti v pozícii asistent učiteľa, skúsenosti s prácou v rómskej komunite- terénna práca a pod.
-akceptácia, pozitívny vzťah k práci s rómskou komunitou, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, dobré komunikačné zručnosti


Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom prosím posielať na adresu [email protected], na adresu školy do 18.3.2019.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy.


RSS Feed Widget