Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom
Termín nástupu
18.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Power Point, Práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. (učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ)
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: doklad o kvalifikačných predpokladoch, doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 3 mesiace), doklad o zdravotnej spôsobilosti, životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Skalka nad Váhom 103
91331 Skalka nad Váhom
www.zsskalka.sk
0326584404
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Balážová
0915 853 747

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget