Filtre

Vychovávateľ

Základná škola, Gemerská Poloma

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Termín nástupu
29.1.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.1.2019
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
135

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť XIII. Vychovávateľ a časť XVII. Pedagogický asistent
Ďalšie požiadavky
INFORMÁCIA O PRACOVNOM MIESTE
● Miesto práce: Základná škola, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma
● Predpokladaný termín nástupu: 29. 01. 2019
● Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 30. 06. 2019 počas materskej dovolenky

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI
vychovávateľka ŠKD a pedagogická asistentka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rozsah úväzku: 100 %

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
● Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť XIII. Vychovávateľ a časť XVII. Pedagogický asistent

Ďalšie požiadavky:
● ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť
● zdravotná spôsobilosť
● vítaná je prax v školstve a skúsenosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Žiadosť o zamestnanie s priloženým profesijným životopisom je potrebné zaslať do 18. 01. 2019. V prípade viacerých žiadostí a záujmu o zamestnanca, vedenie školy vyzve uchádzača na osobný pohovor.

ADRESA: Základná škola, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma
KONTAKTNÁ OSOBA: PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ školy
Tel. číslo: 058/7950117 riaditel@zsgpoloma.edu.sk
Gemerská Poloma, 10. 01. 2018


PhDr. Vladimír Vnenčák
riaditeľ školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 487
04922 Gemerská Poloma
www.zsgempoloma.edupage.org
0587950117
Kontaktná osoba
PhDr. Vladimír Vnenčák
0587950117

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget