FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Ekonóm/ka

Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.1.2019
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
472

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- kompletné vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách vrátane vypracovania účtovných závierok
- kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy (vrátane správy kmeňových údajov zamestnancov)
- mesačný výpočet miezd zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy vrátane zamestnancov pracujúcich na základe DOPč, DOVP, DOBPŠ.
- vypracovanie oznámení, potvrdení a výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový úrad, ÚPSVar
- ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmu fyzických osôb
- zabezpečenie výpočtu zrážok zamestnancov pri výkone súdneho rozhodnutia alebo pri exekúciách zrážkami zo mzdy
- vypracovanie podkladov pre štatistický úrad
Ďalšie požiadavky
Po uplynutí skúšobnej doby je možné zvýšenie úväzku
Mzdové podmienky: odmena v zmysle Prílohy č. 3 Zákona č. 553/2003 v platnom znení od 1.1.2019


RSS Feed Widget