Filtre

Ekonóm/ka

Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.1.2019
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
472

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- kompletné vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách vrátane vypracovania účtovných závierok
- kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy (vrátane správy kmeňových údajov zamestnancov)
- mesačný výpočet miezd zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy vrátane zamestnancov pracujúcich na základe DOPč, DOVP, DOBPŠ.
- vypracovanie oznámení, potvrdení a výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový úrad, ÚPSVar
- ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmu fyzických osôb
- zabezpečenie výpočtu zrážok zamestnancov pri výkone súdneho rozhodnutia alebo pri exekúciách zrážkami zo mzdy
- vypracovanie podkladov pre štatistický úrad
Ďalšie požiadavky
Po uplynutí skúšobnej doby je možné zvýšenie úväzku
Mzdové podmienky: odmena v zmysle Prílohy č. 3 Zákona č. 553/2003 v platnom znení od 1.1.2019

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Obrancov mieru 356
01841 Dubnica nad Váhom
www.zusdca.sk
0424421191
Kontaktná osoba
Mgr. Naděžda Provazníková
0905 423 475

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget