FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 10, Ružomberok
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.2.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.1.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti – anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- overené kópie dokladov o vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej
záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Úspešný uchádzač aj: - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).


RSS Feed Widget